Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

01-03-2012

Centra ģimnāzijas skolēni viesojās Domē


Daugavpils Centra ģimnāzijas 7. klases audzēkņi ar savu skolotāju Ingrīdu Karašovu 1. martā apmeklēja Daugavpils Domi, kur tikās ar Domes priekšsēdētāju Ž. Kulakovu.

Tikšanās mērķis bija projekts, kuru gatavo skolēni. Viņi gatavojas radošo darbu konkursam un veido darbu par A. Pumpuru. Tēma izvēlēta tāpēc, ka Pumpurs vairākus gadus ir dzīvojis Daugavpilī, bija cara armijas intendants. Daugavpilī ir Lāčplēša iela un arī skvērs un Pumpura krūšutēls, kas uzstādīts 1967. gadā.

Pie Domes priekšsēdētājas bērni bija ieradušies, lai uzzinātu par Lāčplēša zīmēm, ko Kulakovas kundzei piešķīris Latvijas valsts aizsardzības fonds “Lāčplēsis”. Skolēni bija sagatavojuši jautājumus gan par šīm zīmēm, gan par pilsētas vēsturi. Priekšsēdētāja pastāstīja, ka fonds viņai piešķīris divas zīmes- 1. un 2. pakāpes par ieguldījumu valsts attīstībā un aktīvu sabiedrisko darbību. Pastāstīja arī par fondu un daudziem vēstures faktiem, kas saistīti ar skolēnu darba tēmu.

Žanna Kulakova pateicās bērniem par patriotismu, ieinteresētību pilsētas vēsturē un zinātkāri.

Skolēni un skolotāja izteica lielu pateicību Domes priekšsēdētājai par to, ka viņa atrada laiku tikties ar projekta dalībniekiem.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka
Atpakaļ