Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

04-10-2018

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde


Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Rihards Eigims sasauc

 Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi

2018.gada 4.oktobrī, plkst.14.30 

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 24.08.2018.lēmumā Nr.447 „Par atbalstu projektam „Daugavpils Valsts ģimnāzijas tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

3.

Par aizņēmuma ņemšanu

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

4.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

5.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

6.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas domes deputāte, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka

7.

Par noteikumu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

8.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu

 
Atpakaļ