Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

03-10-2018

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes pārtraukšanu


Ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.septembra sēdes lēmumu Nr.510 (prot.Nr.24, 19.§) „Par lokālplānojuma „Transporta infrastruktūras plānošana Ruģeļu mikrorajonā” izstrādes pārtraukšanu un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmuma Nr.705 „Par lokālplānojuma „Transporta infrastruktūras plānošana Ruģeļu mikrorajonā” izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu” tika pārtraukta lokālplānojuma izstrāde.

 

Lēmums 

 
Atpakaļ