Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

02-10-2018

Finanšu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Finanšu komitejas sēde

2018.gada 4.oktobrī, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 

 

1.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

2.

Par atbalstu rezidentiem

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

 

4.

Par noteikumu apstiprināšanu

5.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

6.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

7.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

8.

Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.18 nodošanu atsavināšanai

9.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

10.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.320

11.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 037 0137, ieguldīšanu PAS „Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte
Atpakaļ