Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

02-10-2018

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2018.gada 4.oktobrī, plkst.11.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 

 

1.

Par atbalstu rezidentiem.

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

2.

Par noteikumu apstiprināšanu.

 

 

3.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu.

 

 

4.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā.

 

 

 

Ziņotājs- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš
Atpakaļ