Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

02-10-2018

Īpašuma komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma komitejas sēdes

darba kārtība

2018.gada 4.oktobrī plkst. 10.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

Domes sēžu zālē

 

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.18 nodošanu atsavināšanai.
    1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.320. 
    2. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 037 0137, ieguldīšanu PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā.      

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte
Atpakaļ