Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

01-10-2018

Pagarināts pieteikšanās termiņš uz PILSĒTAS GALVENĀ MĀKSLINIEKA amatu līdz 15. oktobrim


Prasības pretendentam:

 • vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība vizuālās mākslās vai dizaina jomā;
 • vispusīgas zināšanas, kas nodrošina profesionālu pienākumu izpildi;
 • valodu zināšanas: 3.līmeņa A pakāpes valsts valodas zināšanas, un vismaz vienas svešvalodas zināšanas.
 • vismaz 3 (trīs) gadu profesionālā praktiskā pieredze mākslas jomā;
 • prasme strādāt ar datora programmām: Adobe (Photoshop, Illustrator), CorelDraw, Microsoft Office, AutoCad un līdzīgām programmām;
 • izpratne par valsts pārvaldes principiem un darbību;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt vides vizuālās noformēšanas prasību ievērošanu Daugavpils pilsētas teritorijā;
 •  sagatavo priekšlikumus un atzinumus, ievērojot Daugavpils pilsētas teritorijā esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamu objektu saglabāšanas un aizsardzības nepieciešamību, un mūsdienu pilsētvides veidošanas prasības;
 • sagatavo priekšlikumus pilsētas vizuālajam noformējumam un pilsētā notiekošo svētku noformējumam, atbilstoši vides vizuālās noformēšanas prasībām un mūsdienīgas pilsētvides veidošanas vajadzībām;
 • izskatīt krāsu, materiālu un dažādu labiekārtojuma elementu, mazo arhitektūras formu pielietojumu būvprojektos un ēku fasāžu un būvju krāsu pases.
 • izskatīt mākslas darbu, skulptūru, ciļņu, sienas gleznojumu, mākslas instalāciju skices un to novietojumu publiskās vietās;
 • koordinēt vizuālās mākslas procesus, piedalīties izstāžu, plenēru, konkursu un citu pilsētas mākslas aktivitāšu organizēšanā;
 • izskatīt valsts un pašvaldības organizēto svētku un pasākumu vizuālās noformēšanas koncepciju;
 • pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas un norādījumus pilsētvides veidošanas un saglabāšanas jomā.
 • plānot un organizēt Pilsētvides nodaļas ikdienas darbu, nodrošināt un kontrolēt nodaļas noteikto uzdevumu izpildi.

 

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 15. oktobrim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram vai nosūtīt uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv norādot izvēlēto vakanci.


Atpakaļ