Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

31-01-2012

Informācija vienkāršotai robežas šķērsošanai ar Baltkrieviju pieteikumu iesniedzējiem!


Daugavpils pilsētas domē tika saņemts saskaņotais Latvijas Republikas pierobežas iedzīvotāju saraksts atļauju saņemšanai vienkāršotai robežas šķērsošanai ar Baltkrieviju. Daugavpils pilsētas sarakstā iekļauti 1626 iedzīvotāji, atteikts atļaujas saņemšanai tika 710 iedzīvotājiem.

Galvenie iemesli kāpēc tika atteikta atļauju izsniegšana vienkāršotai Baltkrievijas robežas šķērsošanai:

  1. izziņas par personas apbedīšanas vietu izsniegšanas termiņš nevar būt vecāks par 2007. gadu;
  2. netika precīzi norādīta uzturēšanas vietas adrese Baltkrievijā (obligāti jānorāda: ciemata, sādžas, ielas nosaukums, mājas numurs, ja ir);
  3. netika precīzi norādīta apbedīšanas vieta (obligāti jānorāda kapsētas nosaukums).

 

Iedzīvotājiem, kas ir iekļauti sarakstos, atļauju saņemšanai griezties Baltkrievijas konsulātā,  iepriekš piesakoties pa tālr. 654 20965.

 Sarakstos neiekļautajiem iedzīvotājiem būs nepieciešams aizpildīt anketas atkārtoti, norādot jauno derīgo dokumentu.

 

Pēc plašākas  informācijas griezties pa tālr. 654 04321

Ar sarakstiem var iepazīties ne tikai internetā, bet arī Domē informācijas stendā un bibliotēkās.

Atļaujas saņēmušo iedzīvotāju saraksts

Pieteiku pieņemšanas darba grafiks Domē
Atpakaļ