Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

31-07-2018

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2018.gada 2.augustā, plkst.11.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

 

  1. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu.

 Ziņotāja – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

      

PAPILDJAUTĀJUMS

      2. Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam redakcijas 1.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Ziņotāja – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja I.Ruskule
Atpakaļ