Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

29-06-2018

Sociālo jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Sociālo jautājumu komitejas sēde

2018.gada 3.jūlijā, plkst.13.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 1. Par apropriācijas pārdali.

 2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumā Nr.85 „Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientu (iemītnieku) uzturēšanas izmaksām”.

          Ziņotājs – Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas centra saimniecības vadītāja I.Samule

3Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģijas 2018.-2023. gadam projektu.

 4. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Aprūpes mājas biroja aptaujas rezultātiem.

 5. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

 

Sēdes turpinājumā ēkas 18.novembra ielā 354V apmeklējums, lai izvērtētu pansijas pakalpojuma turpmāko attīstību.
Atpakaļ