Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

29-03-2018

Sociālo jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Sociālo jautājumu komitejas sēde

2018.gada 3.aprīlī, plkst.13.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

 

Darba kārtība:

 1. Par Bērnunama-patversmes „Priedīte” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede E.Ugarinko

 2. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

 3. Par dalību projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 un priekšfinansējuma nodrošināšanu.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

 4. Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas Vecākā eksperte projektu jautājumos L.Drozde
Atpakaļ