Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-01-2018

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2018.gada 1.februārī, plkst.11.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

 

Darba kārtība:

 1. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils 3.vidusskolas direktors V.Azarevičs

 2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”.

 

Ziņotājs – Domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

 3. Par finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”

 

Ziņotājs – Domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 4. Informatīvais ziņojums no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja par modernizācijas iecerēm.

 

Ziņotājs – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere

 
Atpakaļ