Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-01-2018

Finanšu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Finanšu komitejas sēde

2018.gada 1.februārī, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 

 

1.

Par dāvinājuma  (ziedojuma) pieņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils 3.vidusskolas direktors V.Azarevičs

 

 

2.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa”

 

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

 

3.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

4.

Par aizņēmuma ņemšanu

5.

Par aizņēmuma ņemšanu

6.

Par finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

 

 

8.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

9.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.681 „Par zemes gabala iznomāšanu”

10.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.211 „Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500 001 2304 iznomāšanu SIA „PELLSTON NAMI”

11.

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 17, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 011 1721, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

12.

Par nomas tiesību izsoli

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte
Atpakaļ