Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-01-2018

Īpašuma komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma komitejas sēdes

darba kārtība

2018.gada 1.februārī plkst.10.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

                                                           Domes sēžu zālē

 

 

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 17, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 011 1721, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  3. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.211 “Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500 001 2304 iznomāšanu SIA “PELLSTON NAMI””.
  4. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.681 “Par zemes gabala iznomāšanu”.
  5. Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 70-6, Daugavpilī, atsavināšanu.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

6. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa”.

     Ziņotājs:

    Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova
Atpakaļ