Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

02-01-2018

2018. gada 2. un 3. janvārī Sociālāis dienests strādās tikai iesniegumu pieņemšanas režīmā


2018. gadā gaidāmas dažādas izmaiņas  sociālajā jomā gan valsts, gan Daugavpils pilsētas pašvaldības līmenī.

No 2018. gada 1. janvāra:

Minimālā mēneša darba alga Latvijā būs 430 eiro. Attiecīgi, mainīsies ienākumu  līmenis, saskaņā ar kuru Daugavpils pilsētas  pašvaldībā  tiek piešķirts maznodrošinātās ģimenes /personas statuss. Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.4  nosaka, ka šīs statuss tiek piešķirts, ja vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.  No 2018.gada 1.janvāra šīs ienākumu  līmenis būs 344 eiro. Sociālais dienests informē,  ka neskatoties uz prognozējamo maznodrošināto statusa saņēmēju skaita pieaugumu,  visi sociālo pabalstu un materiālā atbalsta apmēri paliek iepriekšējā līmenī.

Saskaņā ar izmaiņām valsts likumdošanā, proti MK Noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas  atzīšanu par trūcīgu", no 01.01 2018. nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, mainās īpašumu uzskaites kritēriji. Piemērām, papildus normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu vai maznodrošināto noteiktajam, par īpašumu netiek uzskatīts viens vai vairāki nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz 7500,00 euro un tas netiek izīrēts vai iznomāts.   

Pieņemti Grozījumi Kontu reģistra likumā, kas paredz, ka no 01.01.2018. pašvaldība varēs no Kontu reģistra saņemt ziņas par konta esamību personai, kura pieprasījusi sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus, ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas procesā atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam”. Kā arī,  sociāliem  darbiniekiem lēmuma pieņemšanai par attiecīgā statusa piešķiršanu ir tiesības pieprasīt klientam bankas konta izdruku.

Iztikas līdzekļu deklarācijas veidlapa no 01.01.2018. arī būs jauna, un deklarācijas aizpildīšana obligāti jānotiek sociālā darbinieka klātbūtnē.

Pievēršam iedzīvotāju uzmanību tam, ka 2018.gada  2. un 3. janvārī Sociālais dienests strādās tikai iesniegumu pieņemšanas režīmā, bez informācijas ievadīšanas datorsistēmā. Sakarā ar to, ka visā Latvijā stājas spēkā augstākminētie jauninājumi, ir nepieciešams laiks vienotās datu bāzes SOPA darba korekcijām.  Sociālais dienests  jau iepriekš atvainojas par iespējamām neērtībām.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.
Atpakaļ