Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

01-09-2017

Noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums


Atkritumu apsaimniekošanas līgums noslēgts  2017. gada 29. augustā (tika publicēts Domes mājas lapā sadaļā Daugavpils dome – Deleģēšanas līgumi), atsauce: https://old.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Ligums_atkritumu_apsaimniekosana.pdf

Līguma noslēgšanas pamats ir 2017.gada 24.augusta Domes lēmums Nr.443 (publicēts sadaļā Daugavpils dome – Normatīvie akti – Domes lēmumi – 2017.gada augusts).
Atpakaļ