Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

31-08-2017

Dome iesniedza tiesā prasību piedzīt no "Clean R" 773 tūkstošus eiro


Šodien, 31.augustā, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš (Saskaņa) iesniedza prasības pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā ar lūgumu piedzīt no SIA "Clean R" nepamatoti no Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem iekasētos maksājumus 773'639.12 eiro apmērā.

Pašvaldība ir veikusi zaudējumu aprēķinus par 2015 un 2016 gadiem. Nodarītie zaudējumi ietver nepamatoti iekasēto dabas resursa nodokli, nodevas likmi atkritumu poligonam "AADSO" un nepareizi veiktiem aprēķiniem tilpuma un svara koeficientiem.

Kā preses konferencē atzīmēja Elksniņš, dotos finanšu līdzekļus ir jāatgriež Daugavpils iedzīvotājiem, jo saņemti tie tika krāpjoties. Tiesvedības izmaksas pašvaldībai sastādīs vienīgi  30 eiro - valsts nodeva.
Atpakaļ