Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-11-2011

Finanšu komitejas sēde


Finanšu komitejas sēde

2011.gada 1.decembrī, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes mazajā zālē

 

Darba kārtība:

 

 1. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

 1. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2011.gadam
 2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam
 3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
 4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
 5. Par atbalstu Daugavpils Valsts ģimnāzijas ES Mūžizglītības programmas Caurviju programmas mācību brauciena projektam
 6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska

 

 1. Par līguma pagarināšanu ar sabiedriskā labuma organizāciju – biedrību “Daugavpils pilsētas Šaha-Dambretes klubs”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sporta pārvaldes juriste S.Pankeviča

 

 1. Par projekta tāmes grozījumiem
 2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 23.septembra lēmumā Nr.21 “Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas p.i.D.Krīviņa

 

 1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projekta “Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā” ieņēmumu un izdevumu tāmē

Ziņotājs – Projekta vadītāja I.Krekele

 

 1. Par zemes gabala Jasmīnu ielā 70, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai
 2. Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta vadītājs P.Jaunzems

 

 1. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana – D”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks V.Kononovs

 

 1. Par aizņēmuma ņemšanu

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece
Atpakaļ