Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-11-2011

Sociālo jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Sociālo jautājumu komitejas sēdes darba kārtība

2011.gada 1.decembrī plkst. 13.00

Domes mazajā zālē

 

 

Darba kārtība:

 

1. Par A.Ciburevkinas iesnieguma izskatīšanu.

Ziņotājs – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs V.Butāns

 

2. Finansējuma piešķiršanu biedrībai “Saules stariņi”.

3. Finansējuma piešķiršanu NVO padomei “Varavīksne”.

4. Finansējuma piešķiršanu Sociālā darba veterānu biedrībai “Dzīves prieks”.

 

Ziņotājs – Sociālo lietu pārvaldes referents A.Smirnovs
Atpakaļ