Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-11-2011

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas

sēdes darba kārtība

2011.gada 1.decembrī plkst. 13.30

Domes mazajā zālē

 

 

 

Darba kārtība:

 

1. Par grozījumiem Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nolikumā.

Ziņotājs – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore R.Ģiptere

 

2. Par atbalstu Daugavpils Valsts ģimnāzijas ES Mūžizglītības programmas Caurviju programmas mācību brauciena projektam.

3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam.

4. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2011.gadam.

5. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam.

6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam.

7. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam.

Ziņotājs – Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska
Atpakaļ