Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-06-2017

Notika Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde


30. jūnijā notika Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde, tika ievēlēts komitejas priekšsēdētājs un vietnieks.

Saskaņā ar Daugavpils pilētas domes nolikuma 39.punktu Komitejas priekšsēdētāju, izņemot Finanšu komitejas priekšsēdētāju, no saviem locekļiem ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja. 

Par Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēta Līvija Jankovska, par vietnieku ievēlēts Anatolijs Gržibovskis.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.
Atpakaļ