Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

31-05-2017

Sociālo jautājumu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Sociālo jautājumu komitejas sēde

2017.gada 1.jūnijā, plkst.11.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 1. Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Ziņotājs – Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja p.i. I.Samule

2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja p.i. L.Drozde

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Ziņotājs –Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece O.Jesse
Atpakaļ