Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

17-10-2016

Noslēgts jauns līgumus par projekta īstenošanu


Starp Daugavpils pilsētas domi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA “Vides investīciju fonds” noslēgts līgums par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk – projekts) īstenošanu.

Šā gada maijā Daugavpils pilsētas dome iesniedza projekta pieteikumu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētajā projektu iesniegumu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas”. Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām.

Konkursa rezultātā tika apstiprināti septiņi projekti, starp tiem arī Daugavpils pilsētas domes projekts. Līgums Nr.EKII-2/3 par projekta īstenošanu noslēgts 2016.gada 4.oktobrī.

Projekta mērķis ir Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī energoefektivitātes uzlabošana, veicot ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • ēkas fasādes siltināšana t.sk. ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola pamatu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, grīdas, grunts  un pagraba pārseguma siltināšana;
  • ventilācijas sistēmas atjaunošana uzstādot rekuperācijas iekārtu;
  • siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;
  • vakuuma saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai.

 

Projekta īstenošanas rezultātā:

Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniegs 20,33 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa būs vismaz 114 639,42 kg CO2 gadā.   

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 287 910.09.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums EUR 852 941,51.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos D.Briška
Atpakaļ