Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-09-2016

Apstiprinātas izglītības iestāžu direktoru darba algas


Daugavpils Domes sēdē deputāti apstiprināja Izglītības pārvaldes padotībā esošo vispārējo, profesionālo, interešu izglītības iestāžu direktoru un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas. Jauno kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka no šī gada 1. septembra  ir jāņem vērā izglītojamo skaits.

Daugavpils Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis pastāstīja, ka tagad skolu direktoriem algas tiek maksātas atbilstoši skolēnu skaitam skolā, bez tam Daugavpils Dome vēl arī piemaksā 10% no algas no pašvaldības budžeta. Jānis Dukšinskis skaidro, ka tāds lēmums pieņemts, jo skolu direktoriem ir ļoti liela atbildība, jāorganizē viss mācību process, jārisina saimnieciski jautājumi.

Izņēmums ir specialās skolas- 1. specialā pamatskola, Logopēdiskā internātskola, kur jau no valsts ir paredzētas piemaksas direktoriem, kā arī centrs “Jaunība”, kur algas maksā pilnībā no pašvaldības budžeta.

Pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem var būt piemaksa 5%, 10% vai 15% apmērā, kas atkarīgs no profesionālā darba novērtēšanas rezultātiem.  Novērtēšanu  veic Izglītības pārvalde.

Daugavpils Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.
Atpakaļ