Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

19-01-2011

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde


Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi

2011.gada 20.janvārī plkst.13.00

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

•1.       

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada budžetu

Domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece
Atpakaļ