Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

02-05-2016

Īpašuma komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma komitejas sēdes

darba kārtība

2016.gada 3.maijā plkst.11.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

Domes mazajā zālē

 

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 901 6074, Vaļņu ielā 33A-44, Daugavpilī, paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja p.i. I.Funte

  1. Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma Sliežu ielā 16, Daugavpilī, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
  2. Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma Ventspils ielā 148, Daugavpilī, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
  3. Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 84, Daugavpilī, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
  4. Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma Valkas ielā 50,52, Daugavpilī, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
  5. Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma Lauces ielā 4, Daugavpilī, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

 

Ziņotājs:

SIA “Daugavpils ūdens” komercdirektors A.Semjonovs
Atpakaļ