Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

29-04-2016

Projekts “Kvalitatīva brīvprātīgā darba veicināšana Eiropā” („Enchancing volunteering actions and quality in Europe” EVOLAQ)


Projekta “Kvalitatīva brīvprātīgā darba veicināšana Eiropā” („Enchancing volunteering actions and quality in Europe” EVOLAQ) ietvaros turpinās dalībnieku tikšanās. Projektu realizē Daugavpils pilsētas dome kopā ar Norrkoppingas pašvaldību Zviedrijā (vadošais partneris) Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” programmas 2.darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” ietvaros.


20.aprīlī Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentā notika otrā darba grupas tikšanās, kuras laikā tika aktualizēts jautājums par

 vienotas brīvprātīgo datu bāzes veidošanas nepieciešamību. 2016.gadā Latvijā stājās spēkā Brīvprātīgā darba likums, kas nosaka kārtību, kādā tiek organizēts brīvprātīgo darbs un Latvijas pašvaldībām ir gan iespēja, gan nepieciešamība izskatīt un apstiprināt attiecīgu nolikumu par

Darba grupas tikšanās laikā tās pārstāvji dalījās savā pieredzē par cilvēkiem, kuriem brīvprātīgais darbs palīdzēja atrast sevi un savu dzīves ceļu, lauza stereotipus, atklāja talantus, sniedza iespēju iepazīties ar jauniem cilvēkiem un veicināja turpmāku sadarbību. Darba grupu veido pārstāvji no Attīstības departamenta, Jaunatnes departamenta, studenti no Daugavpils Universitātes, pārstāvji no Daugavpils Universitātes Karjeras un iniciatīvu atbalsta centra (KIAC), kā arī skolēni no Daugavpils krievu vidusskolas-liceja un Daugavpils 3.vidusskolas. Šoreiz darba grupā pievienojās jauni dalībnieki – brīvprātīgie no biedrības “

Latvijas sarkanais krusts”, studente  no Daugavpils Universitātes un skolniece no Daugavpils 12.vidusskolas. Darba grupā piedalījās arī pārstāvji no Jauniešu domes, Kultūras pārvaldes un Sporta pārvaldes, kuri dalījās savā pieredzē darbā ar brīvprātīgajiem. brīvprātīgo darbu vietējās pašvaldības līmenī. Daugavpilī brīvprātīgo kustībā ir iesaistītā auditorija – galvenokārt ir jaunieši. Lai atbalstītu gan jauniešu intereses, gan arī iesaistītu citus pilsētas iedzīvotājus, nolikuma ietvaros ir nepieciešams izveidot brīvprātīgo motivācijas un iesaistes sistēmu, gan formālā līmenī,
gan sadarbojoties ar nevalstiskām organizācijām un Nodarbinātības valsts aģentūru. Projekta mērķis paredz iepazīstināt brīvprātīgos ar to, kā notiek brīvprātīgais darbs ar dažādām cilvēku grupām, piemēram, bērniem, invalīdiem, senioriem, ārvalstniekiem u.c. citās valstīs un veicināt citu valstu pieredzes izmantošanu vietējā pašvaldībā.

30.martā notika projekta vietējās darba grupas pirmā tikšanās ar mērķi apzināt brīvprātīgo kustību Daugavpils pilsētā. Darba grupas pārstāvji dalījās ar saviem stāstiem par viņu pieredzi brīvprātīgajā darbā, turpmākiem plāniem, kā arī tika izrunāti turpmākie projekta uzdevumi un idejas.

            Nākamā darba grupas tikšanās plānota jūnijā. 
Atpakaļ