Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

26-02-2016

Līdz 4. martam gaida pieteikumus Jauniešu domei


2016. gada 25. februārī Daugavpils pilsētas domes sēdē tika apstiprināti lēmumi par  Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un Daugavpils pilsētas Jauniešu domes izveidi, un projekta “Es par Latgali” pieteikuma iesniegšanu atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”.

Daugavpils pilsētas Jauniešu domes mērķis  ir sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni.

Jauniešu domes sastāvā darbosies Daugavpils pilsētas aktīvākie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri rakstiski Jaunatnes departamentam ir izteikuši vēlmi darboties Jauniešu domē, ir gatavi darboties jauniešu un Daugavpils pilsētas interesēs, pilnveidot sevi un uzlabot jauniešu dzīvi Daugavpils pilsētā.

Jauniešu domes sastāvā būs ne mazāk kā 8 valdes locekļi. Lai nodrošinātu sekmīgu Jauniešu domes darbību, Jauniešu dome no sava vidus ievēlē valdi:

1. prezidentu;

2. viceprezidentu;

3. sekretāru - protokolistu;

4. sabiedrisko attiecību koordinatoru;

5. kultūras jautājumu koordinatoru;

6. sporta un veselības jautājumu koordinatoru;

7. izglītības jautājumu koordinatoru;

8. attīstības un sadarbības jautājumu koordinatoru.

 

Jaunatnes departaments aicina aktīvos un ieinteresētos jauniešus iesaistīties Jauniešu domē, atnesot savu CV un iesniegumu uz Jaunatnes departamentu (Saules ielā 5a) darba laikā līdz 2016. gada 4. martam plkst. 16:00. Iesniegums  brīvā formā adresēts Jaunatnes departamenta vadītājai. Jauniešiem, kuri vēlas kandidēt uz valdes locekļa amata vietu, ir jānorāda vēlamais amats.

No jauniešiem, kuri izteikuši vēlēšanos iesaistīties Jauniešu domē, atnesuši iesniegumus līdz 2016. gada 4. martam plkst. 16:00 tiks ievēlēta valde.

2016. gada 7. martā plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas domes (Kr. Valdemāra ielā 1) konferenču zālē (1. stāvā) tiks ievēlēta pirmā Jauniešu domes valde, kura darbosies līdz 2016. gada septembrim.

NOLIKUMS 

Papildus informācija:

Artjoms Pučinskis

27028209
Atpakaļ