Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

25-02-2016

Pieņemts lēmums par sporta bāžu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”


Deputāti izskatīja lēmuma projektu par  sporta bāžu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” deleģēšanas līguma izpildei ar 2016. gada 1. martu.

Sporta bāzes un tajās esošā kustamā manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā līdz 2018. gada 31. decembrim. Kopuma tiek pārņemtas 10 sporta bāzes. Visi 84 sporta bāžu darbinieki  tiks pārcelti darbā SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”.

Šis lēmums ir pieņemts pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu ar SIA “Daugavpils olimpiskais centrs”  par pašvaldības autonomās funkcijas, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, deleģēšanu. Mērķis ir panākt sporta bāžu efektīvāku darbību,  to attīstību un maksimālu noslogotību. Tas ļaus optimizēt sporta bāžu darbu un dos arī ekonomiju. To parādījusi arī citu pilsētu pieredze. Ekonomija tiek plānota 5% apmērā.

Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis skaidro, ka pieņemot šos lēmumus, būs iespēja visus sporta objektus izmantot kompleksi, tas arī veicinās sadarbību ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) un Daugavpils var būt iekļauta  valsts nozīmes sporta bāžu plānā. Jānis Lāčplēsis uzsver, ka jādomā ne tikai par esošo sporta objektu apsaimniekošanu un attīstību, bet arī par jaunu sporta bāžu būvniecību. Tieši tāpēc Daugavpilij ir svarīga sadarbība ar LOK.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.
Atpakaļ