Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

25-02-2016

Pieņemts lēmums par A. Nikolajeva deputāta pilnvaru izbeigšanu


25. februāra Domes sēdē deputāti izskatīja un apstiprināja lēmuma projektu par deputāta Alekseja Nikolajeva pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

2016. gada 12. februārī A. Nikolajevs iesniedza Daugavpils pilsētas domē iesniegumu, kurā paziņoja, ka pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu, trešo un ceturto daļu noliek savas pilnvaras pirms termiņa.

Lai noteiktu kas, stāsies A. Nikolajeva vietā Daugavpils pilsētas velēšanu komisijai, saskaņā ar CVK apstiprināto kārtību, kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā jāsasauc komisijas sēdi un jāpieņem lēmumu par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā deputāta vietā. Vēlēšanu komisija deputāta kandidātu nosaka pēc vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokola. Bijušā deputāta vietā no tā paša deputātu kandidātu saraksta uzaicināms stāties nākamais kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu.

 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
Atpakaļ