Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

01-07-2015

Finanšu komitejas sēde


 

2015.gada 2.jūlijā, plkst.14.00

 

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes mazajā zālē

 

Darba kārtība:

 

  1. Par projekta tāmes grozījumiem

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta p.i. S.Šņepste

 

  1. Par apropriācijas pārdali

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 

  1. Par atbalstu J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projektam „J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas pedagogu metodisko zināšanu un prasmju pilnveide IKT un CLIL jomās” un par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos E.Balode

 

  1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes vadītāja B.Siliņa

 

  1. Par atbalstu spīdveja sacensību norisei 2016.gadā, Daugavpilī

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece
Atpakaļ