Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-06-2015

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde


 

Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2015.gada 2.jūlijā, plkst.13.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 

  1. Par atbalstu J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projektam “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas pedagogu metodisko zināšanu un prasmju pilnveide IKT un CLIL jomās” un par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos E.Balode

 

      2.   Par “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzekļu atteikumu biedrībai “Latvijas krievu rakstnieku organizācija”.

 

Ziņotājs – Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks A.Broks
Atpakaļ