Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Par Daugavpili | Goda daugavpilieši »

Goda daugavpilieši »

2005.gada 9.jūnijā                                                                          

Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.241

 

Par Goda daugavpilieša titula piešķiršanu

         Pamatojoties uz veikto aptauju un Daugavpils pilsētas Jubilejas organizēšanas rīcības komisijas 2005.gada 8.jūnija lēmumu, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Par mūža ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstītībā piešķirt titulu “Goda daugavpilietis”  sekojošām personām:

1.      Auziņš Vladislavs            - Policijas pārvaldes patruļdienesta inspektors;

2.      Beinarovičs Arnolds            - sporta veterāns;

3.      Beļčenko Jevģēnija            - pensionāre, a/s “Latvijas dzelzceļš” darba veterāne;

4.      Bogdanova Geroida            - Krievu nama direktore;

5.      Broka Terēzija                    - Tautas skatuves māksliniece, diriģente;

6.      Čužāns Henriks                  - Represēto biedrības valdes loceklis;

7.      Drobjazko Aleksejs           - Ķīmiskās šķiedras rūpnīcas pirmais direktors, pensionārs;

8.      Fjodorovs Fjodors             - Daugavpils Universitātes Krievu literatūras un kultūras   katedras dekāns;

9.  Fjodorovs Ivans                      - ilggadējs SIA “Ūdensvads” vadītājs, pensionārs;

10. Hodukins Valērijs                 - Daugavpils mūzikas koledžas    pasniedzējs;

11.  Ikere Zaiga                              - Daugavpils Universitātes rektore;

12.  Jakubs Zalmans                    - novadpētnieks, pensionārs;

13.  Jurjeva Klavdija                     - pensionāre, hobijs: dzeja, dziesmas un kulinārija;

14.  Keirāns Leonīds                    - Daugavpils Universitātes profesors;

15.  Kolesņikova Ņina                   - SIA “DRS” ārste anestezioloģe – reanimatoloģe;

16.  Liepa Anita                              - rakstniece;

17.  Madelāns Aleksandrs           - Sv.Pētera Romas katoļu baznīcas dekāns;

18.  Maļuhins Oļegs                       - sportists;

19.  Mihailovs Avramijs                 - ilggadējs SIA “Autobusu parks” direktors;

20.  Osina Faina                               - dzejniece;

21.  Petaško Astrīda                       - skolotāja, pensionāre;

22.  Popovs Georgijs                       - Borisa un Gļeba katedrāles mācītājs;

23.  Rjazancevs Genādijs                - LRC vadītājs;

24.  Silovs Henrihs                            - sporta treneris, pasniedzējs;

25.  Solovjovs Aleksejs                    - dzejnieks, pensionārs;

26.  Sverdlovs Benjamins                 - pasniedzējs, pensionārs;

27.  Šteimans Josifs                           - Daugavpils Universitātes profesors;

28.  Timoščenko Ludmila                   - LNNCB Daugavpils nodaļas priekšsēdētāja;

29.  Zujeva Sofija                                  - Pensionāru federācijas Daugavpils nodaļas priekšsēdētāja;

30.  Žilko Aleksejs                               - Daugavpils (Jaunbūves) vecticībnieku draudzes mācītājs.

31. Aleksandrs Kudrjašovs           - Latvijas Pareizticīgās baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Par apbalvojuma Goda daugavpilietis piešķiršanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes Nolikumu "Par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem", ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2010.gada 18.maija rīkojumu Nr.252 izveidotās Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2010.gada 24.maija sēdes protokolu, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2010.gada 27.maija ārkārtas sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR - 14 (A.Aļohno, V.Azarevičs, V.Butāns, P.Dzalbe, O.Hublarovs, L.Jankovska, Ž.Kulakova, J.Lāčplēsis, V.Nadeždins, L.Smikova, R.Strode, V.Širjakovs, I.Šķinčs, M.Truskovskis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā piešķirt apbalvojumu Goda daugavpilietis:

 

1. Zoja Okuņeva                          Bērnu ķirurģe

2. Vladimirs Labeckis                     A/s "Latvijas dzelzceļš" Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa vadītājs

3. Raimonds Igolnieks                   Pensionārs, ilggadējs PPIO "Daugava" vadītājs

4. Silva Veronika Linarte                Pensionāre, māksliniece

5. Vladimirs Ribņikovs                   Spīdveja kluba "Lokomotīve" prezidents

6. Jānis Pokulis                             Zinātnieks

7. Aleksandrs Vaļums                    Pensionārs

8. Arvīds Barševskis                      DU rektors, zinātnieks

9. Ingrīda Višņevska                     Skolotāja

10. Anatolijs Ļevša                       Triatlonists, sporta treneris

11. Anatolijs Turonoks                 Ārsts

12. Oļegs Roždestvenskis             Pensionārs, ilggadējs Daugavpils pedagoģiskā institūta rektors

13. Arkādijs Kurmeļovs                 Skolotājs, pensionārs

14. Tatjana Dovorecka                 SIA "Maģistr" prezidente 

15. Jurijs Deņisovs                       SIA "Ditton Būve" valdes loceklis                       


 

Par ilggadēju un godprātīgu darbu, ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā piešķirt apbalvojumu “Goda daugavpilietis”:

 

Mihailam Pupiņam - Latgales zoodārza vadītājam;

Jevgeņijam Timošenko – ilggadējam Daugavpils Krievu vidusskolas- liceja direktoram;

Genovefai Barkovskai - Daugavpils Universitātes vēstures doktorei, Daugavpils Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājai;

Valērijam Jegorovam - Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” direktores vietniekam profesionālajā jomā;

Rišardam Stankevičam - Latvijas Poļu savienības un Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļas „Promieņ” priekšsēdētājam;

Aleksejam Vidavskim – ilggadējam Daugavpils pašvaldības vadītājam, Latvijas Republikas 8. un 9.Saeimas deputātam.

 

Deputāti pieņēma lēmumu par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu Daugavpils pilsētas labā piešķirt apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Daugavpils sporta dzīves organizatoram Vilhelmam Stepanovam.