Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Par Daugavpili | Pilsētas infrastruktūra »

Pilsētas infrastruktūra »

Pie svarīgākajiem un raksturīgākajiem Daugavpils pilsētvides veidojošiem elementiem var pieskaitīt Daugavpils cietoksni, pilsētas vēsturisko centru, vecokoka apbūvi un baznīckalnu Jaunbūvē. Daugavpils var lepoties ar ūdens tilpņu lielo skaitu (12 ezeri, Daugava u.c.), parkiem un plašo meža parku, kas ieskauj pilsētu. Daugavpils vēsturiski veidojusies no vairākiem ļoti dažādiemmikrorajoniem. Daugavpils attīstības programmas "Mana pils-Daugavpils" ietvaros(saskaņā ar teritorijas plānojumu) tiks attīstīti mikrorajoni,lai saglabātu to savdabību un vienlaicīgi nodrošinātu iedzīvotajiem kvalitatīvus pakalpojumus

visās pilsētas daļās. Pievilcīga dzīves vide veido svarīgu investīciju klimata aspektu, kas ir svarīgs faktors gan ārvalstu investīciju, gan iekšējo investīciju no citām Latvijas daļāmpiesaistei Latgales reģionā.


Ielas un satiksme

Sabiedriskais transports

Mikrorajoni