Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa

 

DAUGAVPILS  PILSĒTAS DOMES CENTRALIZĒTO IEPIRKUMU NODAĻAS NOLIKUMS