Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Iedzīvotāju pieņemšana | Informācijas Birojs

Informācijas Birojs

 Informācijas birojs

 

Darba laiks

Tālruņi

e-pasts

Pirmdien

08:00 - 18:00

654-04344

654-04399

infodome@daugavpils.lv

info@daugavpils.lv

Otrdien

Trešdien

Ceturtdien

 

08:00 - 17:00

Piektdien

08:00 - 16:00

 

No 2001.gada 27.decembra Daugavpils pilsētas domes ēkā darbojas Informācijas birojs.

Informācijas birojs ir Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sastāvdaļa, kas darbojas saskaņā ar nodaļas nolikumu.

Informācijas birojā var saņemt sekojošus pakalpojumus:

 • ·         iesniegt iesniegumus (fiziskas personas), saņemt informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu, pēc pieprasījuma saņemt sagatavoto atbildi uz iesniegumu;
 • ·         saņemt izziņu par radinieka apbedījuma vietu Daugavpilī;
 • ·         saņemt vispārīgus informatīvos pakalpojumus par pašvaldības kompetences jautājumiem.

Informācijas biroja funkcijas darbā ar Domes apmeklētājiem:

 • ·         pieņemt un koordinēt Domes apmeklētāju plūsmu;
 • ·         sniegt  vispārīga rakstura informāciju un konsultācijas klātienē, pa telefonu vai elektroniski par problēmu risinājumu saistībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem;
 • ·         ieteikt problēmas risinājuma iespējas, norādot iestādi, kontaktus, kura var sniegt nepieciešamo palīdzību problēmas risināšanai;
 • ·         nepieciešamības gadījumā uzreiz izvērtēt situāciju, sazināties ar kompetentu pašvaldības darbinieku un paziņot par radušos problēmu;
 • sniegt elektroniski atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, kas tiek saņemti uz Domes mājas lapu;
 • ·         informēt apmeklētājus par pašvaldības darbinieku pieņemšanas laiku un kārtību;
 • noteikt apmeklētājiem pieņemšanas laiku pēc iepriekšējās pierakstīšanās pie Domes priekšsēdētājas vietniekiem, amatpersonām vai Domes deputātiem, ja tāda kārtība ir paredzēta;
 • ·         nodrošināt apmeklētājus ar tipveida iesniegumu veidlapām;
 • pēc nepieciešamības sniegt palīdzību apmeklētājiem sastādīt un uzrakstīt iesniegumu, mutiski iztulkot no/uz valsts valodu dokumenta saturu;
 • ·         nodrošināt apmeklētājus ar iesniegumu veidlapām valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam un informāciju par to aizpildīšanu;
 • ·         sniegt Domes apmeklētājiem pēc pieprasījuma informāciju par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un nepieciešamības gadījumā izsniegt šo dokumentu izdruku; 
 • izsniegt un pieņemt no apmeklētājiem priekšlikumu un aptaujas anketas publisko un sabiedrisko apspriešanu laikā;
 • pēc iespējas, nepieciešamības gadījumā, sniegt informāciju par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām valsts pārvaldes institūcijām un citām iestādēm;
 • aktualizēt informāciju pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv par Domes deputātu pieņemšanas laiku un kārtību, par izmaiņām Domes komisijās un komitejās, Domes nodaļu, departamentu un iestāžu kontaktiem, speciālistu pieņemšanas laiku.