Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Kultūra » | Poļu kultūras centrs

Poļu kultūras centrs

Poļu kultūras centrs

Varšavas iela 30

LV - 5404 Daugavpils

Tālr.  654 - 33719      

Fax. 654 - 54595

Mob.tālr. 29635397      

PKC darba laiks:

Pirmdiena              10.00 - 20.00

Otrdiena                10.00 - 20.00

Trešdiena               10.00 - 20.00

Ceturtdiena            10.00 - 20.00

Piektdiena              10.00 - 20.00

Sestdiena               10.00 - 14.00

Svētdiena    --  (ja nav pasākumu)

Direktore - Žanna Stankeviča , 654- 33719      

  Poļu   kultūras  centrs  tika   izveidots 1997.gadā. Mūsu darbības mērķis  ir poļu  tradīciju  un   poļu   kultūras  mantojuma  saglabāšana   un  popularizēšana.

PKCentrs  organizē dāžāda veida pasākumus kā, piemēram, konkursus  bērniem, jaunatnei, studentiem : Daiļlasīšanas konkurss veltīts Z.Krasiņska 190 gadu Jubilejai, "Esi sveicināts, pavasari!", "Ziemā arī ir jautri!", Estrādes dziesmu konkurss.

Centrā veido foto izstādes kuras popularizē Poļu pilsētas : "Cik skaista ir Varšava", "Jūra, mūsu jūra" ,"Krakova un Tatri", "Gadalaiki Varmijas reģionā". Organizējam fotoizstādes, kuras atklāj poļu pagātnes pēdas Latgalē: "Koka mājas Latgalē", "Poļu kapsētas Latgalē". Pašlaik darbojas Daugavpils reģiona Mākslinieku Asociācijas mākslinieces Ludmilas Procenko izstāde. Mūsu Centrā tika novadīti  lekciju cikli par teātri. "Eksotiskais teātris - Tibeta, Bali, Japāna", par ievērojamākajiem poļu režisoriem Ježi Grotovski, Anžeju Vajdu Tadeušu Kantoru.

       Liela nozīme  piešķirta  poļu tautas tradīcijām. PKCentrs kopā ar Poļu biedrību organizē Andrejdienu, Ziemassvētkus, Vecmāmiņas un vectētiņa dienu, Karnevālu,  Lieldienas un ļoti populāru poļu tradīciju "Slapjo pirmdienu". Tiek svinēta Vispasaules Poļu Diena , Varšavas ielas svētki, Polijas Neatkarības Diena un Latvijas Valsts Svētki.

2002.gadā tika atklāts muzejs, kurā ir savākti poļu tautas tērpi no septiņiem Polijas reģioniem.

      Poļu Kultūras Centrs sadarbojas ar citiem kultūras centriem Daugavpilī (Latviešu Kultūras Centru, Krievu un Baltkrievu Kultūras Centriem), ka arī   notiek aktīva sadarbība ar kultūras iestādēm Polijā. Poļu kultūras popularizēšanai Latgalē  aicinām kolektīvus no Polijas, kuri piedalās dažādos pasākumos Daugavpilī (Garīgās mūzikas festivāls "Sudraba zvani", Instrumentalās mūzikas festivāls "Skaņu fantāzija"). 

Centra radošie kolektīvi piedalās Daugavpils, Latgales un visas Latvijas kultūras dzīvē. (Kā, piemēram, festivālos "Latvijas vainags," "Zelta kamoliņš, "Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Uzstājās Jēkabpilī, Ventspilī, Bauskā, Dobelē, Jelgavā,Valmierā, Jūrmalā, Rīgā, Medumos, Naujenē, Krāslavā, Eglainē, Pasienē, Alojā u.c.)