Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-08-2011

Pilsētas pedagogu metodiskā diena


Jau pēc dažām dienām skanēs skolu zvani, vēstot par jauna mācību gada sākumu, kuram gatavojas gan skolēni un vecāki, gan skolotāji.  Jau par tradīciju mūsu pilsētā ir kļuvis augusta izskaņā aicināt pilsētas vispārizglītojošo mācību iestāžu administrācijas pārstāvjus un pedagogus uz metodisko dienu. Šogad tā notika 2011.gada 29.augustā Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijā.

Pasākumu ievadīja  Izglītības pārvaldes vadītāja Olga Dukšinska, savā uzrunā klātesošajiem paužot gandarījumu par pagājušā mācību gada rezultātiem un cerību uz sasniegumiem arī turpmāk. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm izglītības jomā gan valsts, gan pilsētas mērogā. Pedagogiem tika novēlēts radošs un veiksmīgs jaunais mācību gads.

IP Metodiskā centra vadītāja Regīna Bogdanova informēja par jaunumiem pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidē, par iespējām pieteikties kursiem e-vidē. Tika apskatīts jautājums par skolotāju un skolēnu radošās darbības veicināšanas pasākumiem. Izmaiņas un jauninājumi ir skāruši arī mācību priekšmetu olimpiāžu saturu un organizēšanas kārtību.

Pēc informatīvās daļas pedagogi devās uz mūsdienīgi aprīkotajiem mācību kabinetiem, lai gūtu jaunas idejas un dalītos pieredzē četrās metodiskajās darbnīcās, kuras vadīja Izglītības pārvaldes metodiķi.

Darbnīcu  „Diferencēta pieeja un „6 cepures” mācību stundās”  vadīja krievu valodas (kā dzimtās un svešvalodas) un literatūras, vācu, poļu, franču valodas metodiķe Marija Žilinska un sākumskolas metodiķe Iveta Lukaševica. Šajā darbnīcā bija iespēja iepazīties ar britu psihologa, Oksfordas Universitātes kritiskās Domāšanas izpētes centra vadītāja Edvarda de Bono izstrādāto metodi „6 cepures”, kas ir viens no diferencētās pieejas skolēniem veidiem un izmantojama dažādu mācību priekšmetu stundās. Tās būtība – vispusīga pieeja mācību problēmas un tēmas risināšanai.

          Ar mūsdienīgu IT izmantošanas iespēju iepazīstināja angļu valodas metodiķe Ilona Ustinova darbnīcā „Bloga izmantošana mācību stundās un mājas darbos”. Blogs jeb emuārs ir tīmekļa vietne, WEB 2.0 instruments, kuru parasti uztur viena persona, publicējot tajā sev aktuālu informāciju. Blogu var veidot skolotājs, skolēns vai klase. Skolotājs  blogā  uzdod uzdevumus, kuru risinājumus iesūta skolēni. Šāds darba organizācijas veids ir aktuāls, interaktīvs un skolēniem saistošs; tas ļauj skolotājam vieglāk atrast kopīgu valodu ar audzēkņiem.

Darbnīcu „Kreativitāte skolēnu radošo darbu vērtēšanā”  vadīja Velsas prinča Valodu centra vadītāja Ilona Bohāne un sociālo zinību un zinātņu metodiķe Signita Gabrāne, kuras iepazīstināja skolotājus ar jēdziena „kreativitāte” jaunākajiem skaidrojumiem. Darbnīcas pamatideja: praktiski darbojoties, skolotāji trenēja prātu un attieksmi pret radošiem darbiem. Pedagogi apguva prasmi gan radoši domāt, gan arī vērtēt jebkuru radošu izpausmi un tās rezultātu.

Darbnīcas  „Skolotāju trenings. Kā sevi uzturēt matemātiskā formā” vadītājas – matemātikas, fizikas un informātikas metodiķe Jeļena Azareviča un bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību metodiķe Ruta Puida – pierādīja skolotājiem, ka ass prāts un matemātiskās prasmes noder ne tikai skolēniem, bet jebkuram cilvēkam jebkurā vecumā. Darbnīcas dalībnieki aktīvi iesaistījās uzdevumu veikšanā, attīstot loģisko domāšanu un prasmi risināt dažādu dzīves situāciju uzdotos jautājumus.

Par dinamisko pauzi parūpējās sporta metodiķis Mihails Jenbajevs, aicinot visus dalībniekus vispirms noskatīties aerobikas vingrojumu paraugdemonstrējumu un pēc tā kopīgi iemācīties dažas kustības.

Katrā darbnīcā pedagogi guva vērtīgu pieredzi un noderīgas zināšanas, kuras varēs izmantot, gatavojoties stundām un strādājot ar skolēniem klasē, kā arī saņēma apliecinājumu par dalību metodiskās dienas darbībā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434
Atpakaļ