Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

28-01-2015

Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības skolotājiem „Ētisko iemaņu apguve rotaļās un spēlēs”


     Viens no pirmsskolēnu audzināšanas galvenajiem uzdevumiem ir tikumiski ētiskā audzināšana.

      Tikumiski ētiskā audzināšana ir sarežģīts process, kuru nevar atlikt uz vēlāku laiku, šī audzināšana sākas ar bērna dzimšanu un prasa pastāvīgu pedagoģisko iejaukšanos no pieaugušo puses – gan ģimenes, gan pedagogu.

      Š.g. 21.janvārī Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi rīkoja pieredzes apmaiņas pasākumu pirmsskolas skolotājiem  „Ētisko iemaņu apguve rotaļās un spēlēs”.

     Bērni viesus sagaidīja ar jautrām  dziesmām un dzejoļiem par etiķeti, rādīja ainiņu no multfilmas „38 papagaiļi” par labi audzinātu pērtiķēnu.

    Vidējās grupas pedagogi dalījās pieredzē, izspēlējot kopā ar bērniem sižeta lomu rotaļu „Mūsu draudzīgā ģimene”. Vecākās un sagatavošanas grupas pedagogi parādīja integrētās rotaļnodarbības „Rūķīša piedzīvojumi”, „Pieklājības valstībā”, „Kas ir labi, kas ir slikti”. Ciemos pie bērniem nāca dažādi varoņi, kuriem bērni pastāstīja par uzvedības normām mājās, ciemos, teātrī, tādā veidā iemācot viņus draudzēties, dalīties un palīdzēt viens otram.

Iestādes zālē tika organizēta izstāde pedagogiem, kur varēja iepazīties ar nodarbību metodiskajiem materiāliem, attīstošām rotaļām, kartītēm, metodisko un daiļliteratūru tikumiski ētisko iemaņu apguvei, apskatīt lelles rotaļu teātrim.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
18.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
I.Spirina
Atpakaļ