Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

05-01-2015

Daugavpils vidusskolēniem par Latvijas prezidentūru ES Padomē


2015.gada 1.janvārī Latvija kļuva par prezidējošo valsti ES Padomē. Izrādās, ka šis fakts interesē arī skolu jaunatni. Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” audzēkne un Klubs „Māja” biedre Egija Patmalniece vadīja nodarbības vienaudžiem dažādās Daugavpils pilsētas skolās: Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”, Daugavpils 9.vidusskolā, Daugavpils 10.vidusskolā un J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā par Latvijas prezidentūru ES Padomē. Egija Patmalniece informēja skolēnus par gada svarīgāko politisko notikumu, un tas pašai jaunietei ir brīvprātīgais darbs un sirdslieta.

        Nodarbībās E.Patmalniece iepazīstināja jauniešus ar to, kas notiks Latvijā, kad mūsu valsts būs prezidējošā ES Padomē, izskaidroja viņus interesējušos jautājumus par to, kas ir galvenās ES institūcijas un ar ko tās nodarbojas. Atraktīvi tika izklāstītas Latvijas galvenās prioritātes prezidentūras laikā. Nodarbībās ar jauniešiem tika izspēlēta atjautības spēle, kas palīdzēja nostiprināt zināšanas par stāstīto informāciju saistībā ar Eiropas Savienības padomi, Prezidentūras trio, Latvijas prezidentūras prioritātēm un Latvijas prezidentūras norisi. Nodarbību laikā E.Patmalniece atbildēja uz jauniešu jautājumiem saistībā ar ES un Klubu „Māja” , ar ko nodarbojas šī organizācija. Prezidentūras laikā, pusgada garumā, Latviju apmeklēs 25000 – 30000 viesu, simtiem akreditētu žurnālistu. Šajā laikā būs iespēja iepazīstināt ar Latvijas kultūru un tradīcijām, popularizēt mūsu preces un pakalpojumus, parādīt Latviju kā mūsdienīgu valsti. Tieši vienaudžu stāstītais, mūsuprāt, ir pārliecinošāks un dzīvāks, izraisa diskusijas, ir saturīgi un atraktīvi pavadīts laiks ar jokiem un pavisam nopietnām lietām.

Jāpiebilst, ka tas nav vienīgais notikums, kurā saistībā ar Latvijas prezidentūru  ES Padomē piedalās Daugavpils skolu jaunieši. 2014.gada 2.decembrī norisinājās „Ādažu konference” , kurā reizi divos gados tiekas Eiropas klubu pārstāvji, lai pārrunātu aktualitātes, iepazītos ar citiem aktīviem jauniešiem un dalītos pieredzē. Šogad konference tika veltīta Latvijas prezidentūrai ES Padomē un UNESCO starptautiskajam gaismas un gaismas bāzētu tehnoloģiju gadam. Konferences tēma – „ES prezidentūras prioritātes un cilvēces radošās darbības izpausmes”. Daugavpili šajā konferencē pārstāvēja divu Eiropas klubiņu komandas: „Eurosun” no Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” un „12 stars” no J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas. Uz Ādažu vidusskolu, kur notika konference,  devās arī „Kluba „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” pārstāvji, brīvprātīgie no Vācijas un Lietuvas. Oficiālajai daļai sekoja radošās izklaides, kas bija saistītas ar gaismas tēmu – jaunieši izmēģināja roku improvizācijas teātra mākslā, iestudēja deju, dziedāja, zīmēja un veidoja prezentācijas. Pasākuma izskaņā Ādažu vidusskolas fizikas skolotājs skolēniem un konferences viesiem sniedza lekciju par to, kas īsti ir gaisma, kā tā rodas.

Jāsaka paldies Ādažu vidusskolai un tās aktīvajiem jauniešiem par tradīcijas saglabāšanu, kas sniedz iespēju satikt citus Eiropas klubu biedrus un iegūt vērtīgas zināšanas, kas var noderēt tālākā darbā!

Rakstā izmantota kluba „Māja” jaunatne vienotai Eiropai informācija no Facebook vietnes  (Club "The House").

Foto: E.Patmalniece Daugavpils 10.vidusskolā

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

t.65425102

evelina.balode@daugavpils.lv
Atpakaļ