Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

01-12-2014

Daugavpils Universitāte svinīgā ceremonijā godinās 2014. gada jaunos zinātņu doktorus


Daugavpils Universitāte (DU) uzsāk jaunu tradīciju, rīkojot svinīgu ceremoniju par godu DU jaunajiem zinātņu doktoriem. Šī ceremonija – jauno zinātņu doktoru un viņu promocijas darbu vadītāju godināšana - turpmāk notiks katru gadu.

Š. g. 3. decembrī  tiks sumināti septiņpadsmit 2014. gadā doktora grādu ieguvušie jaunie zinātnieki, kuriem tiks pasniegtas tieši šim pasākumam izveidotās DU nozīmītes un apliecinājuma raksti par doktora grāda iegūšanu.
 
Ceremonijā tiks godināti arī promociju darbu vadītāji, jo darba izstrādāšanā nozīmīga loma ir tieši viņiem.
 
Svinīgajā pasākumā uzrunas teiks  DU rektors akadēmiķis  Arvīds Barševskis un zinātņu prorektore, asociētā profesore Inese Kokina.

Jauno doktorantu sumināšana un  Pateicības rakstu pasniegšana promocijas darbu vadītājiem notiks 3. decembrī plkst. 13:00 Parādes ielā 1, 115. auditorijā.
 

Daugavpils Universitātē doktora studijas tiek īstenotas 11 doktora studiju programmās un kopējais doktorantu skaits pārsniedz 130. Savukārt promocijas procesa nodrošināšana notiek 8 promocijas padomēs.
 
Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
Tālr. 65425452
e-pasts: zinda@du.lv

 

Informēja:

Zane Ločmele

Sabiedrisko attiecību menedžere

DU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa

 T.: 65425564; 29191170

zane.locmele@du.lv
Atpakaļ