Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

01-12-2014

„Pasaule ir skaista grāmata, bet tā neko nenozīmē tiem, kas neprot to izlasīt” (Karls Goldoni)


Lai attīstītu skolēnu lasītprasmi un aktualizētu tās lomu valodas un komunikatīvo prasmju pilnveidošanā izglītības procesā, Valsts izglītības satura centrs 26.novembrī Biznesa augstskolas „Turība” telpās rīkoja konferenci latviešu un mazākumtautības valodas skolotājiem „Skolēnu lasītprasmes attīstīšanas iespējas valodas stundās”. No mūsu pilsētas konferencē piedalījās un mācību darbam noderīgas idejas guva latviešu valodas skolotājas no J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas un Daugavpils 3., 15., 16.vidusskolas.  

Konferenci ar uzrunu atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule un Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece – Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore Agra Bērziņa. Plenārsēdes turpinājumā ar dažādiem pētījumu rezultātiem par lasītprasmi uzstājās Latvijas Universitātes un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas mācībspēki. Interesants bija stāstījums par Latvijas skolēnu lasītprasmi starptautiskajā salīdzinājumā (Latvijas Universitātes Mācībspēku prorektors, profesors, Dr.phys. Andris Kangro), par lasīšanas tehnoloģiju pētījumiem Eiropā (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesore, Dr.phil. Vita Kalnbērziņa) un lasītprasmes apguves dzīves kvalitāti (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore, Dr.paed. Zenta Anspoka).

Gūtās atziņas:

kopumā starptautiskie pētījumi liecina par Latvijas skolēnu lasīšanas sasniegumu izaugsmes tendenci;

ģimenes sociāli ekonomiskais stāvoklis ietekmē lasīšanu;

skolēnu lasīšana savam priekam ievērojami uzlabo viņu sasniegumus lasītprasmē;

skola ir vieta, kur nevis reproducējam zināšanas, bet gan vieta, kur rodas jaunas zināšanas;

lasīšana – mācīšanās atslēga, karjeras pamats, dzīves kvalitāte;

lasīšanas formas kļūst aizvien daudzveidīgākas utt.

Jāsaka, ka skolotāji ir tie ļaudis, kas semināros, meistardarbnīcās, konferencēs visvairāk gaida tieši skolotāju praktiķu pieredzi. Konferences 2.daļā guvām daudz praktisku ideju darbam ar tekstiem stundās. Interesantu metodi (Reading Circles metode) piedāvāja Oksfordas Universitātes izdevniecības pārstāve Latvijā Dace Miška. Savukārt Rīgas 54.vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja Jeļena Berdņikova piedāvāja dažādas darba formas darbam ar tekstu, piemēram, PMI tabulu, tematisko alfabētu, jautājumu jūru, lasīšanu ar pauzēm utt. Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Lāčauniece pievērsa uzmanību tekstiem par personībām. Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāja Signe Ābola dalījās pieredzē, kā un kādus tekstus veiksmīgāk izvēlēties teksta izpratnes veicināšanai pamatskolā, bet Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas krievu valodas un literatūras skolotāja Nataļja Mitrofanova iepazīstināja ar interaktīvās tāfeles iespēju izmantošanu skolēnu lasītprasmes veicināšanai.

Laikam var teikt, ka praktisku ieguvumu šai konferencē tiešām bija daudz. Katrs skolotājs dzirdēto sevī vēl izanalizēs, apstrādās, pielāgos darbam ar saviem skolēniem. Un, kā noslēguma atziņa, lai skan Didro vārdi: „Cilvēki pārstāj domāt, ja pārtrauc lasīt.”

                                               

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Izglītības satura nodaļas

izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos

Ilona Bohāne

t.65432102
Atpakaļ