Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

28-11-2014

Daugavpils Universitāte svinīgā ceremonijā godinās 2014. gada jaunos zinātņu doktorus


Daugavpils Universitāte uzsāk jaunu tradīciju. 2014. gada 3. decembrī notiks pirmā svinīgā ceremonija par godu DU jaunajiem zinātņu doktoriem. Šī ceremonija – jauno zinātņu doktoru un viņu promocijas darbu vadītāju godināšana - turpmāk notiks katru gadu.

Šoreiz tiks sumināti septiņpadsmit 2014. gadā doktora grādu ieguvušie jaunie zinātnieki. Jaunajiem doktoriem tiks pasniegtas tieši šim pasākumam izveidotās DU nozīmītes un apliecinājuma raksti par doktora grāda iegūšanu.
 
Ceremonijā tiks godināti arī promociju darbu vadītāji, jo darba izstrādāšanā nozīmīga loma ir tieši viņiem.
 
2014. gada 3. decembra ceremonijas norise sāksies plkst. 13:00 Parādes ielā 1, 115. auditorijā:

  • DU rektora akadēmiķa A. Barševska uzruna;
  • DU zinātņu prorektores, asociētās profesores Ineses Kokinas uzruna;
  • Apliecinājumu un nozīmīšu „Daugavpils Universitāte”  pasniegšana jaunajiem doktoriem. Pateicības rakstu pasniegšana promocijas darbu vadītājiem.

 
Daugavpils Universitātē doktora studijas tiek īstenotas 11 doktora studiju programmās un kopējais doktorantu skaits pārsniedz 130. Savukārt promocijas procesa nodrošināšana notiek 8 promocijas padomēs.
 
Papildu informācija DU Zinātņu daļa, tālr. 65425452
Atpakaļ