Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-10-2014

Čaklie Daugavpils mazpulka „Namiņš” mazpulcēni


Daugavpils mazpulks „Namiņš”, kurš mājo Daugavpils pilsētas 7. pirmsskolas izglītības iestādē, pavasarī nosvinēja pirmo pastāvēšanas gadu. Mēs varam lepoties, jo esam pirmā pirmsskolas izglītības iestāde Latvijā, kura ir nodibinājusi savu Daugavpils mazpulku „Namiņš”. Mazpulkos īsteno ne tikai bērnu humanitāro un fizisko audzināšanu, bet arī saimniecisko audzināšanu.

Jau otro gadu mazie mazpulcēni realizē projektus, kuri saistīti ar audzēšanas darbiem. Sākot no šī gada pavasara, čaklie mazpulcēni uzņēmās īstenot individuālos projektus: „Pelnrušķītes ķirbis”, „Ķiplociņa spēks”, „Gurķu saiets”, „Latvijas tomātu pēcteči”, „Samtenītes draudzenītes” un grupas projektu „Audzēsim Latvijas cūku pupas”. Līdz rudenim bērni vēroja, kā aug pašu iesēti augi pilsētas un lauku apstākļos. Darbs pie projektu īstenošanas sniedza bērniem iespēju tieši saskarties ar dabu, praktiski darboties, apgūt pētnieciskās prasmes, rūpīgāk iepazīt audzējamo kultūru, apzināties savas dzimtas vērtības, veidot pozitīvu attieksmi pret darbu un baudīt sava darba augļus. Papildus praktiskiem darbiem, bērni kopā ar mazpulka vadītāju un vecākiem izstrādāja daudzveidīgas galda spēles, kuras nostiprina bērnu zināšanas par augu audzēšanu. Vienlaikus mazpulcēniem bija izdevība iepazīt uzņēmuma „Bio EC” ražotā slieku komposta vērtību augu audzēšanā. Realizējot šo projektu, bērni tuvāk iepazina ekoloģiskā dzīvesveida pozitīvo ietekmi uz augiem un apkārtējo vidi.

Šogad pirmo reizi Daugavpils mazpulka „Namiņš” mazpulcēni – Adriana Salīte un Viktorija Vasiļjeva – savus projektus prezentēja Zemgales -Latgales mazpulku projektu forumā, kurš notika 24.oktobrī Līvānu 1.vidusskolā. Meitenes saņēma atzinības rakstus par veiksmīgu projektu izpildi. Adriana nopelnīja arī pateicības rakstu par pārliecinošu projekta „Pelnrušķītes ķirbis un cūku pupas” prezentāciju un teicamu dalību Latvijas Mazpulku reģionālajā projektu forumā.

Paldies mazpulcēnu vecākiem par atbalstu bērniem, īstenojot tik atbildīgus un darbietilpīgus projektus!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils mazpulka „Namiņš”

vadītāja

Mudīte Ozola
Atpakaļ