Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-10-2014

Daugavpils skolotāji apgūst GI tēmas


29.oktobrī Daugavpils 10.vidusskolā notika seminārs pilsētas sociālo zinību un sākumskolas skolotājiem, lai iepazīstinātu skolu pārstāvjus ar pieredzi, kuru ir guvuši Daugavpils 10.vidusskolas skolotāji, piedaloties projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”.

Ienākot skolā, viesiem bija jāpiedalās monitoringā, kas pētīja, cik veselīgi ir viņu ēšanas paradumi. Projekta komandas dalībniece fizikas skolotāja Inna Jurkāne-Jurgāne piedāvāja katram atbildēt uz jautājumu, cik veselīgas bija šorīt viņa brokastis, iemetot balsošanas lapiņu kādā no kastītēm, uz kurām bija uzrakstīta maltīte: „Putra”, „Jogurts/biezpiens”, „Sviestmaizes” utt.

Ievadot semināru, skolas direktore un skolas projekta komandas vadītāja Valija Salna iepazīstināja klātesošos ar projekta mērķiem, norisi, projekta gaitā aprobēto nodarbību tēmām. Ar patiesu interesi skolotājas iepazinās ar projekta mājas lapu http://www.globalaizglitiba.lv un ar tajā piedāvāto nodarbību un materiālu klāstu sadaļā „Idejas skolu aktivitātēm”. V.Salna uzsvēra, ka šis materiāls ir pieejams ikvienam interesentam, tā izmantošana padarīs mācību vai klases stundu mūsdienīgāku, satura un formas ziņā interesantāku un aktuālāku.

Semināra praktiskajā daļā sākumskolas skolotāja Nataļja Ozerska vadīja nodarbību „Pārtikas drošība”, kuras laikā kolēģi strādāja ar materiāliem par veselīgu uzturu, dalījās ar savā ģimenē iecienītāko ēdienu receptēm, izvērtējot tās tieši no veselīga uztura aspekta. Skolotāja iepazīstināja klātesošos ar ēšanas paradumiem un iespējām dažādās pasaules valstīs, izpētot, kā valsts ekonomiskais un ģeogrāfiskais stāvoklis ietekmē iedzīvotāju ēdienkarti. Skolotāji varēja salīdzināt, cik lieli ir nedēļas izdevumi par pārtiku dažādās attīstības valstīs. N.Ozerska sniedza padomus, kā šo tēmu integrēt sākumskolā, pastāstīja par personīgo pieredzi, organizējot mācību stundu vai  skolas pasākumu. 

Sociālo zinību skolotājiem īpaši aktuāla bija 10.vidusskolas vēstures un ekonomikas skolotājas Jeļenas Kļimenko piedāvātā nodarbība „Migrācija: globālais un personīgais”. Šajā nodarbībā kolēģi aktualizēja informāciju par migrācijas ieguvumiem un zaudējumiem, izpētīja migrāciju skaitļos un tendencēs, veidoja Latvijas iedzīvotāju migrācijas kartes vēsturisko apskatu, kā arī salika migrācijas jēdzienu loto, apgūstot nestandarta darba metodes stundā.

Semināra noslēgumā tā dalībnieces vēlreiz atskatījās uz pirmo aktivitāti, kura viņas sagaidīja, ienākot skolā, un diagramma, kurā tika apkopoti ēšanas paradumi, nodemonstrēja, ka mēs, pieaugušie, paši vēl neesam pilnībā gatavi domāt par pārtikas drošību kā par vienu no savas veselības stūrakmeņiem.

Pēc refleksijas uzdevuma izpildīšanas tapa košs un varens atzinības un atziņu ozols, kura lapas rotāja ne tikai pateicības vārdi Daugavpils 10.vidusskolas komandai par dalīšanos savās zināšanās, bet arī apņemšanās turpmākajā darbā izmantot iegūtās zināšanas un prasmes.

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils 10.vidusskolas

projekta komandas vadītāja,

skolas direktore

Valija Salna
Atpakaļ