Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

30-01-2014

Ciemiņi no Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas


Š.g. 22.janvārī Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā tika uzņemti kolēģi no Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas. Viesos ieradās gan skolotāji, gan logopēdi, gan administrācijas pārstāvji, kopumā 16 speciālisti.

Viesiem tika piedāvāta iespēja apskatīt skolu, skolas teritoriju, iepazīties ar logopēdu metodisko darbu izstrādnēm, kā arī ieskatīties kolēģu darba ikdienā.

Direktores vietniece audzināšanas jomā Ļubova Urbanoviča klātesošos iepazīstināja ar skolas vēsturi, attīstību, skolas specifikāciju, apgūstamajām mācību programmām un skolas ikdienu, kā arī demonstrēja logopēdisko kabinetu un interaktīvos materiālus, kuri tika izstrādāti un aktīvi tiek izmantoti logopēdijas nodarbībās.

Izglītības metodiķe – logopēde Ilona Valentanaviča iepazīstināja kolēģus ar skolas atbalsta komandas mērķiem, uzdevumiem un darbu. Turpinājumā tika demonstrētas mācību prezentācijas, kas ir izstrādātas darbam ar vecāko klašu skolēniem, apgūstot dažādas gramatiskās tēmas.

Savukārt  izglītības metodiķe – logopēde Jolanta Lukovska demonstrēja mācību prezentācijas, kas ietver ne tikai mācību materiālu, bet arī attīstošos elementus, kas paredzēti atmiņas attīstīšanai, domāšanai, uzmanībai, krāsu un skaitļu uztverei un arī vārdu krājuma bagātināšanai.

Logopēde Valija Martinova klātesošajiem rādīja mācību stundas video fragmentu 8.klasē. Mērķis bija parādīt, kā skolēnu runa tiek izlabota un sagatavota tam, lai bez piepūles bērns varētu runāt un uzstāties publikas priekšā.

Surdopedagoģe Ludmila Siņakova izklāstīja to, kā norit darbs ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi. Tika demonstrēta FM sistēma, kas tiek pielietota ikdienas darbā, lai  palīdzētu bērniem, kuriem ir dzirdes implanti, uztvert un saklausīt skaņu.

Skolas logopēde Ludmila Li ciemiņus iepazīstināja ar  BOS sistēmu, kura tiek pielietota darbā ar stostīšanās novēršanu. Šī tehnoloģija palīdz gan kontrolēt savu elpošanu, gan arī iemāca pareizi elpot.

Viesi bija ļoti priecīgi un pateicīgi par silto un jauko uzņemšanu, augstu novērtējot ne tikai plašo metodisko bāzi, bet arī skolas metodiķu radošo pieeju logopēdiskajam darbam.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra

metodiķe

Jolanta Lukovska
Atpakaļ