Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

29-01-2014

Ekoloģiskā audzināšana pirmsskolas izglītības iestādē


Turpinot  realizēt  ESF starptautisko skolu daudzpusējās partnerības Comenius projektu „From tiny acorns gigant oak trees grow”,  kura šā brīža apakštemats ir  „Kā saudzē enerģiju un kādā veidā, kur un kāpēc aug augi”, šī gada 24.janvārī Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmskolas izglītības iestādē tika rīkots pasākums „Enerģijas resursu saudzēšana”.

Mūsu pieredzējušie speciālisti Gaļina Romanceviča, Irina Puķe, Iraīda Grigorjeva un mūzikas skolotāja  Natālija Lazareviča  aicināja bērnus atcerēties  kā gan mēs paši varam saudzēt enerģiju ikdienā. Bērnu uzmanība tika pievērsta mājas siltuma ekonomijai,  ūdens un elektroenerģijas ekonomiskai lietošanai. Bērni piedalījās spēlēs,  viktorīnās un vienojās kopīgā dziesmā par tīru Latviju.

Jau pirms pasākuma tika iekārtota liela izstāde ar bērnu un viņu vecāku pašizgatavotām grāmatām, plakātiem, kolāžām par dažādiem enerģijas saudzēšanas veidiem un to alternatīvām. Bērni ar lielu sajūsmu stāsta par interesanto materiālu enerģijas taupības jautājumos. Gribam teikt sirsnīgu paldies mūsu vecākiem par vienreizēji ieguldīto darbu!

Darbs turpinās! Grupā „Pīlīte” šobrīd strādā pie tēmas „Vēja enerģija”, bērniem aktīvi pētot vēja enerģiju gan uz sevis, gan dabā, bet grupa „Varavīksne” pievērsusies tēmai „Ūdens”, veicot eksperimentus ar ūdeni un vairāk izzinot ūdens enerģiju. Grupas „Pasaciņa” tēma ir „Ekoloģija”, savukārt, grupas „Bitīte” tēma ir „Augi”. Grupās ar bērniem dziļāk izpēta ap mums notiekošo un to, kā mēs varam izmantot augu resursus.

 Visās grupās tiek izgatavots interaktīvais un didaktiskais materiāls, rīkotas izstādes, noformēti tematiskie stūrīši. Izstrādātās paštaisītās grāmatas, darbs grupās un tā materiāli tiks apkopoti un ne tikai tiks prezentēti mūsu ārzemju sadarbības partneriem jau februārī, bet arī būs ievietoti Dropbox un mūsu mājas lapā  www.9specpii.ucoz.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

pirmsskolas skolotāja

Sintija Šņepste

 
Atpakaļ