Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

30-10-2013

Daugavpils Universitātes zinātnieki iesniedz pieteikumu NATO zinātnisko projektu programmā


Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētajā projektā "Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana" (Nr.2010/0194/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/018), Daugavpils Universitātes (DU) zinātnieki pirmo reizi sagatavojuši un iesnieguši projekta pieteikumu NATO zinātnisko projektu programmā. „Projekta pieteikums ir sagatavots par tēmu "Nanodrošība". Projekta apstiprināšanas gadījumā tajā paredzēts pētīt dažādu nanodaļiņu ietekmi uz augu šūnām,” informē projekta zinātniskais vadītājs Edmunds Tamanis, "Noslēgti arī pieci sadarbības līgumi ar Itālijas un Tadžikistānas universitātēm, kas ir būtiski turpmākajā projektu pieteikumu sagatavošanā. "

Projekta gaitā DU darbiniekiem bijusi iespēja arī apmeklēt un uzstāties starptautiskās konferencēs,
prezentēt savus sasniegumus starptautiskās izstādēs un forumos, sagatavot starptautisku projektu pieteikumus, kā arī nodibināt sakarus ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām. Kopumā DU darbinieki devušies vairāk nekā 80 komandējumos uz Rumāniju, Čehiju, Itāliju, Igauniju, Tadžikistānu, Lietuvu, Krieviju un Austriju.

Projekta ietvaros Daugavpils Universitātei bija iespēja parādīt arī savus zinātniskos un tehnoloģiskos sasniegumus - zinātnieki piedalījās piecās starptautiskās izstādēs dažādās valstīs, tur demonstrējot savus panākumus un iespējas hologrāfisko un citu tehnoloģiju jomā, kas ir ļoti būtiski sakaru nodibināšanai gan ar citām zinātniskajām institūcijām, gan ar uzņēmumiem.

ERAF projekts "Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana" tiek realizēts jau trešo gadu, tā gaitā DU pētnieki ir apmeklējuši starptautiskās zinātniskās konferences, kongresus un izstādes, prezentējot tajās savus sasniegumus starptautiskā līmenī, sagatavojuši piecus projektu pieteikumus 7.ietvara un NATO projektu programmām, kā arī noslēguši piecus sadarbības līgumus ar ārvalstu zinātniskajām iestādēm. Plānotās projekta izmaksas ir 270 972 lati. Projekts noslēgsies šī gada 31.oktobrī.

 

Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA
e-pasts: harijs@13stavs.lv, t/f.: +371 654 21243
Papildus informācija:

Edmunds Tamanis, Asoc. prof., Dr. phys., projekta zinātniskais vadītājs

e-pasts: edmunds.tamanis@du.lv, tālr. +371 654 25452
Atpakaļ