Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-10-2013

Daugavpils Universitāte aicina iepazīt valodas


Šī gada 6. novembrī plkst. 13:05 Daugavpils Universitātes aktu zālē (Vienības ielā 13) notiks jau par tradīciju kļuvušais Eiropas Valodu dienai veltīts pasākums "Ko Jūs zināt par valodām, kuras protat?".

Katru gadu pasākums Daugavpils Universitātē tiek veltīts kādai noteiktai tēmai, piemēram, Eiropas valstu dziesmām un dejām, kinofilmām, pasakām utt. Šī gada pasākumā "Ko Jūs zināt par valodām, kuras protat?" būs iespēja vairāk uzzināt par latviešu, angļu, latīņu, krievu, poļu, franču, vācu, zviedru un spāņu valodu, par to vēsturi, lietotāju skaitu, valodu daudzveidību un dialektiem, skaņas un rakstu īpatnībām, ievērojamiem rakstniekiem, dzejniekiem un dziedātājiem, raksturīgākajām folkloras iezīmēm utt. Valodu dienas pasākumā apmeklētājiem tiks piedāvātas aizraujošas un rosinošas aktivitātes valodu darbnīcās, piemēram, valodas spēles, fonētiskie vingrinājumi, vārdu un frāžu apguve. Aizpildot anketas būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par valodām, kurās pasākuma dalībnieki prot runāt, lasīt vai tās vienkārši identificēt. Tie dalībnieki, kas būs pareizi aizpildījuši lielāko anketu skaitu (par dažādām valodām), tiks apbalvoti.

Pasākumu organizē Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Angļu filoloģijas katedras studējošie.

Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē tiek realizēta bakalaura studiju programma „Filoloģija” (angļu filoloģija, krievu filoloģija, latviešu filoloģija, poļu filoloģija un vācu filoloģija). Studējot angļu, vācu vai poļu valodu ir iespēja apgūt arī otro svešvalodu, piemēram, izvēloties studijas angļu filoloģijā, kā otro svešvalodu var apgūt franču, poļu, spāņu, vācu vai zviedru valodu.

 

Katru gadu rudenī Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek atzīmēta Eiropas Valodu dienu, kad tiek pievērsta īpaša uzmanība Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei visa mūža garumā. Valodas ir veids, kā mēs sazināmies viens ar otru ikdienā. Mēs esam dažādi, un valodas, kuras lietojam arī ir dažādas. Apgūstot jaunas valodas, mēs iegūstam jaunus draugus un iepazīstam jaunu kultūru.

Visi interesenti tiek laipni aicināti apmeklēt pasākumu!

Papildus informācija:
Diāna Ozola
Svešvalodu centrs,
Vienības iela 13, 410. aud.

t.: 654 22994

e-pasts: diana.ozola@du.lv

 

 Informāciju sagatavoja:

Viļevko, t.: 29191170
Atpakaļ