Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-10-2013

Latgales reģiona krievu valodas skolotāji pulcējas kopā jau 13.reizi


Skolēnu rudens brīvlaikā skolotāji tiek aicināti piedalīties dažādos metodiskos pasākumos, un izņēmums nebija arī 30.oktobris, kad Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā notika 13.Latgales krievu valodas (dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodiskā konference „Radošs skolotājs – radošs skolēns”, kurā piedalījās 160 pedagogi.

            Konferences mērķis bija aktivizēt skolotāju radošo darbību un popularizēt inovācijas skolotāju darbā. Konferenci organizēja Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, tajā piedalījās Latgales reģiona pedagogi.

Konferences atklāšanā visus dalībniekus sveica Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova. Plenārsēdē Marija Žilinska, krievu valodas skolotāju MA vadītāja, izglītības metodiķe prezentēja savu mācību līdzekli 11.klasei „Lasām, domājam, spriežam...”.

            Konferences turpmākā darbība notika sekcijās: krievu valoda sākumskolā; krievu valoda kā svešvaloda; krievu valoda (dzimtā) un literatūra pamatskolā; krievu valoda (dzimtā) un literatūra vidusskolā. Saviem kolēģiem pieredzi popularizēja gan mūsu pilsētas pedagogi, gan citu Latgales mācību iestāžu skolotāji.  Par darbu ar dažāda veida tekstiem krievu valodas (svešvalodas) stundās stāstīja Regīna Bikoviča (Maltas 1.vidusskola), Diāna Rodionova (Jēkabpils vakara vidusskola), Zoja Vitkovska (Daugavpils 12.vidusskola), Faina Timošenko (Vārkavas vidusskola), Sarmīte Buholce (Rubeņu pamatskola), Biruta Ondzule (Sventes vidusskola), Valentīna Prokofjeva (Daugavpils Valsts ģimnāzija), Ella Ameļčenkova (Rēzeknes 1.vidusskola), Dzidra Razumejeva (Ludzas pilsētas ģimnāzija), Inna Kudrjavceva (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija). Krievu valodai sākumskolā pievērsās Alla Kušnirova, Rimma Macika un Ludmila Meļnikova (Daugavpils 13.vidusskola), Jeļena Blumentāle (Jēkabpils 2.vidusskola), Regīna Kirsanova (Daugavpils 15.vidusskola), Ludmila Burunova un Nataļja Koviļina (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs), Ina Meškova, Larisa Kovaļevska un Olga Bondarjkova (Daugavpils Saskaņas pamatskola), Tatjana Mihailova (Birznieku pamatskola), Nataļja Sergijenko (Daugavpils 17.vidusskola). Ārpusklases darba iespējas piedāvāja Tatjana Novikova (Jēkabpils 2.vidusskola), Margarita Ļahova (Krāslavas Varavīksnes vidusskola). Literatūras jautājumiem pievērsās Nadežda Dudareva (Lāču pamatskola), Ludmila Movčane (Jēkabpils 2.vidusskola), Rita Peredņa (Daugavpils 15.vidusskola), Jeļena Žagare (Daugavpils 10.vidusskola), Gertruda Juručonoka (Daugavpils 3.vidusskola), Žanna Ugarenko (Daugavpils 16.vidusskola), Alla Paškeviča (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs), bet valodas apguvei – Gaļina Kužovnika (Birznieku pamatskola), Marija Romanovska (Zemgales vidusskola), Tatjana Stavska (Rēzeknes 3.vidusskola). Runas mākslas attīstīšanai vērību veltīja Svetlana Skrupska (Daugavpils Centra vidusskola), Vera Geļfande (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs), Irina Mackeviča (Zilupes vidusskola), Marina Halimone (Daugavpils 10.vidusskola). Par darbu ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pastāstīja Nadežda Timofejeva (Krāslavas Varavīksnes vidusskola), portāla uzdevumi.lv izmantošanai pievērsās Jevgenija Bendorjusa (Daugavpils Centra vidusskola), darbu ar literatūrkritiķu tekstiem apskatīja Ināra Kudrjavska (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs).

            Pedagogi, kuri dalījās pieredzē, tika apbalvoti ar Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes Pateicības rakstiem, bet darbus iesniegušās skolas saņēma apkopotu pieredzes materiālu krājumu.

            Par konferences dalībnieku uzņemšanu izsakām pateicību Daugavpils Krievu vidusskolai – licejam, par iniciatīvu un ievērojamo ieguldījumu organizatorisko jautājumu kārtošanā paldies izglītības metodiķei Marijai Žilinskai.

            Nākamgad tiksimies atkal – ar jaunām un radošām domām!

 

Informāciju sagatavoja:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434
Atpakaļ